Nasze Usługi

Czym Się Zajmujemy

Skanowanie Luk


Wykrycie podatności i luk służy do oceny i priorytetyzacji zagrożeń w Twojej organizacji.

Audyt Malware I Ustawień Serwera

Audyt ustawień hosta ocenia urządzenia (stację roboczą, serwer itp.) pod kątem najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

Testowanie Aplikacji Internetowych

Testowanie aplikacji internetowych mierzy stan bezpieczeństwa Twojej witryny i / lub aplikacji opracowanej na zamówienie.

Zewnętrzne Testy Penetracyjne

Celem testów jest sprawdzenie odporności infrastruktury informatycznej na włamania i cyberataki z zewnątrz.

Wewnętrzne Testy Penetracyjne

Wewnętrzne testy penetracyjne emulują ataki z wewnątrz sieci firmowej.

Testy Penetracyjne Sieci Wi-Fi

Testy sieci bezprzewodowej oraz poziomu jej zabezpieczeń.

Skanowanie Luk

Wykrycie słabości i luk służy do oceny i priorytetyzacji zagrożeń w Twojej organizacji.

Aby poprawić bezpieczeństwo swojej organizacji w sieci, ważne jest nie tylko  zidentyfikowanie tych luk w zabezpieczeniach, ale także podjęcie natychmiastowych działań w celu ich usunięcia. Nasi Pentesterzy udzielą jasnych porad dotyczących środków zaradczych, aby pomóc lepiej chronić Państwa systemy firmowe.

Oto co nasi Klienci otrzymają po wykonanym audycie: 

 • Szczegółowy opis wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń
 • Potencjalny wpływ zidentyfikowanych problemów na biznes
 • wgląd w wykorzystanie istniejących luk
 • Praktyczne wskazówki dot. środków zaradczych
 • Strategiczne zalecenia dot. cyberbezpieczeństwa
burst-kUqqaRjJuw0-unsplash
cyber, security, internet

Audyt Malware I Ustawień Serwera

Audyt ustawień hosta ocenia urządzenia (stację roboczą, serwer itp.) pod kątem najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Nasi specjaliści ocenią zabezpieczenia i konfigurację każdego z urządzeń, podejmą próbę uruchomienia alternatywnego zewnętrznego nośnika, sprawdzą czy nie jest zainfekowane złośliwym lub szpiegowskim oprogramowaniem, dokonają przeglądu pod kątem bieżących instalacji poprawek systemowych itp.

Testowanie Aplikacji Internetowych

Testowanie aplikacji internetowych mierzy stan bezpieczeństwa Twojej witryny i / lub aplikacji opracowanej na zamówienie.

W dzisiejszym świecie aplikacje internetowe odgrywają istotną rolę w sukcesie biznesowym i są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Usługi HackPick w zakresie etycznego hakowania obejmują testy penetracyjne witryn i aplikacji internetowych w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach, w tym m.in. podatności na iniekcję SQL, cross-site-scripting, a także innych luk dotyczących zabezpieczeń w logice aplikacji i zarządzania sesjami.

internet, cyber, network
security, internet, crime

Zewnętrzne Testy Penetracyjne

Celem testów jest sprawdzenie odporności infrastruktury informatycznej na włamania i cyberataki z zewnątrz.

Test emuluje działanie atakującego hakera próbującego uzyskać dostęp do sieci wewnętrznej bez zasobów wewnętrznych lub wiedzy wewnętrznej. Pentester HackPick  próbuje zebrać poufne informacje za pomocą tzw. białego wywiadu (OSINT), w tym informacji o pracownikach, haseł które wyciekły w przeszłości i nie tylko. Pozyskuje wszelkie informacje, które można wykorzystać w celu uzyskania dostępu do sieci wewnętrznej. Pentester wykonuje również szereg skanowań i innych działań, aby zidentyfikować potencjalne luki w nadziei na wykorzystanie i włamanie się do sieci Waszej Firmy.

Wewnętrzne Testy Penetracyjne

Wewnętrzne testy penetracyjne emulują ataki z wewnątrz sieci firmowej. Pentester HackPick przeskanuje sieć w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach hosta. Pentester wykona również typowe i zaawansowane ataki w sieci wewnętrznej, takie jak: zatrucie LLMNR / NBT-NS i inne ataki typu man-in-the-middle, podszywanie się pod tokeny, kerberoasting, pass-the-hash, golden ticket i inne. Pentester będzie starał się uzyskać dostęp do hostów poruszając się po sieci w różnych kierunkach aby włamać się do kont użytkowników domeny i kont administratorów oraz wydobyć poufne dane.

security, professional, secret
hacking, cyber, hacker

Testy Penetracyjne Sieci Wi-Fi

Testy sieci bezprzewodowej wykażą poziom jej zabezpieczeń. Niezabezpieczone sieci bezprzewodowe mogą umożliwić hakerom włamanie do Twojej sieci i kradzież cennych danych. Testy penetracyjne sieci Wi-Fi identyfikują luki w zabezpieczeniach, określają szkody jakie mogą one spowodować i określają, jak należy im zaradzić.

Testy Penetracyjne sieci Wi-Fi zidentyfikują:
 • Nieupoważnione punkty dostępu
 • Słabe szyfrowanie
 • Luki w sieci Wi-Fi dla gości (otwartej)
 • Luki w zabezpieczeniach klucza WPA
 • Domyślne ustawienia routera
 • Brak zabezpieczeń przed atakami typu “brute force”